LITE-laskutuspalvelu

OPISKELIJAT – SIVUTOIMISET YRITTÄJÄT – TYÖTTÖMÄT – ELÄKELÄISET – LISÄANSIOITA HANKKIVAT PALKANSAAJAT – KESÄ- JA SESONKITYÖNTEKIJÄT
 LITE-palvelussa laskutat ilman omaa yritystä ja ilman ALV:a 10 000 euroon saakka.

Lite-palvelu on sopiva sinulle

 • Jos laskutuksesi on enintään10 000 euroa (alv 0%) kalenterivuoden aikana, joka on myös edellytys, että voi laskuttaa ilman arvonlisäveroa (AVL 216 §)*
 • Jos asiakkaasi, joita laskutat ovat pääasiassa yksityishenkilöitä.
 • Jos et ole rakennus- tai hoitoalalla. Jos olet näillä aloilla, valitse Basic-palvelu.
 • Jos et tee kotitalouksille kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, kuten: siivous, remontit, ruohonleikkuu, lumityöt, kodinhoito ym. Jos teet, valitse Basic-palvelu.

* Perustuu verohallinnon ohjeeseen, jonka mukaan et ole arvonlisäverovelvollinen jos liikevaihtosi on kalenterivuoden aikana enintään 10 000 euroa. Voit laskuttaa 4eze:n Lite-palvelussa illman arvonlisäveroa, koska Lite-palvelussa laskutetaan laskutussopimuksella yksityishenkilönä eikä laskutuspalvelun y-tunnuksen alaisena. Lite-palvelun laskupohjissa on kuitenkin laskutuspalvelun nimi ja y-tunnus, koska laskuissa täytyy olla y-tunnus ja jotta laskun saaja tietää, että lasku tulee laskutuspalvelun kautta.
Arvonlisäverosta vapaa10 000 euron laskutusraja koskee vain yrittäjämäisesti tehtyä laskutettavaa työtä, eikä siihen lasketa mukaan mahdollista palkkatyöstä saatavaa palkkaa.

Lite-palvelussa laskujen arvonlisävero on aina 0% ALV ja laskupohjassa on maininta arvonlisäverottomuuden syystä. Laskuihin ei siis voi lisätä arvonlisäveroa vaikka asiakas niin haluaisi, minkä vuoksi on hyvä sopia laskutettavan asiakkaasi kanssa jo etukäteen, että laskutettava työsi tai tuotteesi hinta on ilman arvonlisäveroa.

Lite-palvelussa voit laskuttaa myös ulkomaalaisia asiakkaita. Laskupohja on automaattisesti englanninkielinen.

 

Jos laskutuksesi ei ylitä 10 000 euroa vuodessa et ole verohallinnon ohjeen mukaisesti myyjänä verovelvollinen, eli sinun ei tarvitse lisätä laskuihisi arvonlisäveroa (ALV). Tämä koskee yritysten lisäksi myös yksityishenkilöitä ja ammatinharjoittajia.

4ezen LITE-palvelussa laskutat ilman ALV:a, koska et laskuta 4eze-laskutuspalvelun (4works Oy) y-tunnuksen alla, vaan yksityishenkilönä tai ammatinharjoittajana. Se, että myyjä lähettää laskun asiakkaalleen laskutuspalvelun kautta ei muuta laskuttajan statusta ja on hyväksytty verohallinnon puolelta.

LITE-palvelusta lähtevissä laskuissa on laskutuspalvelun yhteystietojen lisäksi merkintä ”Lasku ei sisällä arvonlisäveroa, koska laskuttaja ei ole arvonlisäverovelvollinen vähäisen liiketoiminnan vuoksi”.

Suora lainaus vero.fi -sivustolta:

Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 10 000 euroa

Vähäinen liiketoiminta

Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen liiketoiminnan raja määräytyy tilikauden liikevaihdon perusteella. Verovelvollisen, jonka verokausi on neljänneskalenterivuosi tai kalenterivuosi, tilikautena pidetään arvonlisäverolain (AVL 216 §) mukaan kalenterivuotta. Myyjä ei ole verovelvollinen, jos arvonlisäverolaissa tarkoitettu tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa.

Jos myyjän tilikausi on lyhempi tai pitempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihtona pidetään määrää, joka saadaan, kun myyjän tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi luetaan täydet kalenterikuukaudet.

Vähäisen liiketoiminnan harjoittajan on etukäteen itse arvioitava, ylittääkö hänen tilikauden myyntinsä 10 000 euron rajan vai ei. Jos hän arvioi rajan ylittyvän, hänen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi antamalla Verohallinnolle joko perustamis- tai muutosilmoitus (Y-lomake). Ilmoituksia on saatavana Internet-osoitteesta www.ytj.fi sekä Verohallinnon toimipisteistä.

Verovelvollisen on annettava verokausittain veroilmoitus, jolla ilmoitetaan Verohallinnolle tiedot oma-aloitteisista veroista. Arvonlisäveron tiedoissa ilmoitettujen verojen määrät lasketaan yhteen ja tästä summasta vähennetään palautukseen oikeuttavien verojen osuus. Erotus maksetaan Verohallinnon tilille asiakaskohtaista oma-aloitteisten verojen viitenumeroa käyttäen.

Myyjän harjoittaman toiminnan yritysmuodolla ei ole merkitystä, joten vähäisen toiminnan rajaa sovelletaan luonnollisten henkilöiden lisäksi muun muassa yhtymiin ja yhtiöihin. Rajaa ei kuitenkaan sovelleta kuntiin, kuntayhtymiin, Ahvenanmaan maakuntaan eikä sellaisiin ulkomaalaisiin, joilla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa.

LITE-PALVELUMAKSU

2,4 – 3,6 %

Palvelumaksu alenee progressiivisesti sitä mukaa kun laskutuskertymä kasvaa. Ks. taulukko alla.

Palvelumaksu peritään vasta palkanmaksun yhteydessä laksun arvonlisäverottomasta (ALV 0%)
summasta. LITE-palvelussa palkastasi ei peritä muuta kuin 4ezen palvelumaksu ja ilmoittamasi ennakonpidätys.

HOIDAMME PUOLESTASI PAPERITYÖT
JA ILMOITUKSET VEROTTAJALLE,
JOTTA SINÄ VOIT KESKITTYÄ TYÖHÖSI.

Mitä enemmän laskutat sitä halvemmaksi palvelun
käyttö tulee.

Laskutuskertymä kasvaa koko ajan eikä nollaannu
missään vaiheessa.

PALVELUMAKSUUN SISÄLTYY:
 • Laskujen lähetys
 • Automaattinen muistutus
 • Ennakonpidätyksen tilitys verottajalle
 • Kuukausi-ilmoitukset verottajalle
 • Ilmoitukset Tulorekisteriin
 • Palkanmaksu sinulle
 • Vastuuvakuutus

LITE-PALVELUN HYÖDYT:
 • Laskuttaessasi ilman ALV:a voit laskuttaa työsi halvemmalla
 • Palkastasi ei tarvitse periä mitään työnantajamaksuja (sotu, ym.), koska laskutat yksityishenkilönä alle 10 000 euroa vuodesssa.
 • Voit itse päättää työsi ja myymiesi tuotteiden hinnat.
© 4works Oy 2019
All Rights Reserved.